Ny teknologi i bil

Skal du kjøpe ny bil kan det være lurt å skaffe seg en oversikt over hva som faktisk finnes på markedet av nytt sikkerhetsutstyr og hva det jobbes med for framtiden. Ny og forbedret teknologi for bil kan redde liv.

Systemer for førerstøtte og annen ny teknologi i bil reduserer risikoen for ulykker og skadeomfanget.

Nedenfor finner du noen av systemene som finnes i nye biler. Noe er standardutstyr i de fleste modeller, men andre finnes kun hos enkelte bilmerker eller er på utviklingsstadiet. Men hvert tiltak kan redusere ulykkene på norske veier i større eller mindre grad.

Atferdsregistrator

Dette er en ferdsskriver som registrerer bilens hastighet og kjøremønster. Den kobles sammen med en GPS med oppdatert informasjon om fartsgrensen på veiene. Atferdsregistratoren kan sjekkes av politiet slik at råkjøring fører til bøter. En annen mulighet er at forsikringsselskapene benytter den og dermed belønner lovlydig kjøring med lavere forsikringspremie. Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) vil en atferdsregistrator i alle biler være blant de mest effektive tiltakene mot alvorlige trafikkulykker.

Automatisk fartstilpasning

Automatisk fartstilpasning/fartssperre eller ISA (Intelligent Speed Adaptation) finnes i tre ulike varianter.

  • Et ”passivt” system forteller deg at farten er høyere enn fartsgrensen, og advarer med lys- og lydsignal.
  • Et aktivt system gjør gasspedalen tyngre når bilen ligger på fartsgrensen, slik at du må bruke kraft for å kjøre fortere enn tillatt.
  • En fartssperre som nekter bilen å kjøre fortere enn lovlig. Dette kan skje ved at bilen stopper tilførsel av drivstoff til motoren.

Teknologien er testet i Sverige i store prosjekter med opptil 10 000 bilister involvert. Ifølge TØI vil en fartssperre i alle biler være blant de mest effektive tiltakene mot alvorlige trafikkulykker

Beltepåminner og beltesperre

Bilbelte er det mest effektive sikkerhetstiltaket i bil. Alle andre sikkerhetssystemer i bilen baserer seg på at føreren og passasjerene bruker bilbelte. Bilbelte reduserer risikoen for alvorlige skader eller dødsfall i bil med opptil 50 prosent.

Beltepåminnere registrerer om bilbeltet er i bruk. Hvis du ikke har på deg beltet varsles du med et lys- og/eller lydsignal. Det finnes beltepåminnere som registrerer om det sitter passasjerer foran og i baksetet, og denne varsler hvis noen av personene ikke bruker belte. Beltepåminnere finnes i nær sagt alle nye biler. Hvis du ikke bruker bilbeltet vil en beltesperre nekte deg å starte bilen.

Nødbrems-assisistanse (break assistanse)

Nødbrems-assistanse forkorter bremsestrekningen ved nødbremsing. Når føreren trykker hardt eller raskt på bremsen, øker bilen bremsetrykket ekstra raskt. Det forkorter bremsestrekningen ved nødbremsning.

Det finnes også systemer som bremser bilen helt foran fotgjengere og syklister samt foran stillestående hindre. Systemet er spesielt utviklet for bytrafikk og overtar kontrollen over bilen og bremser ned for deg hvis du ikke rekker å reagere på faren.

Fartsholder
(ACC, Adaptive Cruisecontrol)

Fartsholder (cruisecontrol) gjør at bilen holder en jevn, fastsatt hastighet. I tillegg sørger ACC for at du ikke kommer for nær bilen foran deg på veien. Du bestemmer hvilken avstand du minimum ønsker til bilen foran deg.

Hvis bilen foran deg bremser ned slik at avstanden reduseres, gjør bilen din det samme. Systemet slår seg av under 30 km/t og egner seg derfor ikke til bykjøring. Det finnes også systemer som gjør at bilen kjører på autopilot i kø. Bilen gasser, bremser og styrer på egenhånd slik at den følger etter og holder riktig avstand til bilen foran.

ESP (Electronic Stability Program)

ESP forhindrer at bilen din skrenser. Dette reduserer ulykkesrisikoen med minst 20 prosent på alle typer underlag, viser en dybdestudie fra Vägverket og Folksam i Sverige. Dette er egentlig ikke «ny teknologi». ESP finnes i nesten alle nye biler, og det har vært standard i mange modeller i flere år.

Alkolås

Alkolås hindrer deg i å kjøre i alkoholpåvirket tilstand. Før turen starter, må du blåse inn i et munnstykke som registrerer promillen. Er den for høy starter ikke bilen. Alkolås blir brukt av enkelte transportfirmaer i Norge, Sverige og Storbritannia. Det finnes også prøveprosjekt i Sverige der promilledømte får alkolås i bilene sine.

Andre førerstøttesystemer

Det finnes flere andre systemer i nye bilmodeller. Disse varierer fra et bilmerke til et annet, men det er foreløpig sjelden som standardutstyr i nye biler:

  • Varsling hvis du er uoppmerksom eller holder på å sovne. Systemet registrerer bilens bevegeleser. Beveger bilen seg utover oppmerkingen i veibanen eller vingler ukontrollert, blir du varslet med lys- og lydsignal. Det finnes også systemer som varsler deg hvis bilen skifter felt uten at du har signalisert dette med blinklys.
  • Ecall er et varslingssystem der bilen ringer alarmsentralen ved en ulykke. Redningspersonell får mulighet til å snakke med den skadde og de ser hvor bilen befinner seg.
  • Enkelte modeller har kamera på speilene som registrerer om det befinner seg andre i blindsonen, og de varsler deg om dette hvis du gir tegn til å svinge.
  • Det finnes systemer som holder tilbake informasjon i stressende situasjoner. Kjører du for eksempel i tett bytrafikk, stopper bilen innkommende samtaler, tekstmeldinger, eller beskjeder om lavt nivå på spylevæske. Når du parkerer eller kjører i et mindre komplisert trafikkbilde, får du beskjedene som har blitt holdt tilbake.
  • Nattsyn ser etter hinder i veibanen når du kjører i mørket eller i tykk tåke. Du kan følge med på en skjerm eller via et display rett på frontruten.

(Kilder: European Transport Safety Council/Bilimportørenes Landsforening/Volvo/Statens vegvesen/DinSide.no/Teknisk Ukeblad)