Slik kjører du el-sparkesykkel i byen

El-sparkesyklene er fremkomstmiddelet som for mange betyr enkel, fri og grønn mobilitet. Samtidig skjer det mange ulykker på el-sparkesykkel. Her er våre tips til hva du bør passe på når du kjører el-sparkesykkel i byen.

Fotgjengere går i bredden

For deg på el-sparkesykkel er det viktig å huske på at folk gjerne går i bredden i byen. De som går tenker ikke at det kan komme noen i høyere fart bakfra og de hører heller ikke den elektriske motoren.

Passer gående i gangfart

Skal du passere gående på fortauet, så må dette skje i gangfart. Dette er i henhold til Trafikkreglenes paragraf 18, pkt.3.

Bli kjent med sykkelen

Vi anbefaler en opplærings- og tilvenningsfase for de som har lyst til å ta el-sparkesyklene i bruk på en trygg og fornuftig måte. Øv på bruken og hold hastigheten nede til du har full kontroll og nok erfaring – og bruk hjelm. 

Elsparkesykkel som er parkert på fortau i bymiljø. Vi ser den fra bakhjulet og ganske tett på.

Tips til hvordan komme i gang med el-sparkesykkel

Skal du kjøre el-sparkesykkel for første gang anbefaler vi at du øver først og gjør deg kjent med reglene for el-sparkesykkel. Her finner du våre tips til hvordan du komme i gang på en god måte.