Elsykkel

En el-sykkel er er en vanlig sykkel med delvis elektrisk fremdrift fra en påmontert motor. El-sykkelen gir enda større rom for effektiv transport på to hjul, men krever samtidig både ekstra vedlikehold og ekstra tilpasning fra både el-syklister og andre i trafikken. 

Lover og regler på sykkel

En sykkel og elsykkel er definert som kjøretøy, derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene.

Les mer om lover og regler