Elsykkel

En el-sykkel er er en vanlig sykkel med delvis elektrisk fremdrift fra en påmontert motor. El-sykkelen gir enda større rom for effektiv transport på to hjul, men krever samtidig både ekstra vedlikehold og ekstra tilpasning fra både el-syklister og andre i trafikken. 

En el-sykkel er kort og godt en helt vanlig sykkel tilført motorkraft fra en liten hjelpemotor som monteres på sykkelen. Motoren tilfører kun fart og kraft når du selv gjør det gjennom å tråkke på pedalene. Det gjør at du kan komme opp i høyere hastigheter enn du ellers ville ha gjort og eksempelvis få god drahjelp opp bakker. Samtidig som el-sykkelen kan være til stor glede og nytte for mange fremfor en vanlig sykkel, tilfører den også sine egne utfordringer som kjøretøy. 

El-sykkelen har viktige forskjeller fra vanlige sykler 

Det er spesielt tre ting som skiller seg ut når det gjelder å bruke el-sykkel fremfor en vanlig type: bremsing, tyngde på sykkelen og akselerasjon. Med el-sykkel kan du få en toppfart på 25 km/t på den elektriske motoren, og med en vekt på omlag 20 kilo er også en normal el-sykkel omtrent dobbelt så tung som en vanlig type. Dermed blir det spesielt viktig å holde kontrollen og justere farten etter forholdene. 

Mange ulykker på el-sykkel skyldes ganske enkelt alt for høy fart i svinger, veikryss eller at du kjører ut av veibanen.  Det er spesielt viktig å huske på at el-sykkelen har akkurat de samme bremsene som vanlige sykler, og siden el-sykkelen er tyngre enn vanlige typer virker bremsene svakere. Dermed må du bremse hardere enn normalt for å få den samme bremseeffekten. 

Lover og regler for el-sykkelen

Alle el-sykler på norske veier må oppfylle de samme kravene til utstyr som gjelder for vanlige sykler; fungerende bremser, ringeklokke, lys og refleks er påbudt. Hjelm er også veldig, veldig smart å bruke for deg som gir deg i kast med el-sykkelen. 

I Norge skal kraften fra hjelpemotoren på el-sykkelen heller ikke overstige en såkalt nominell effekt, eller normaleffekt, på 0,25 kW. Det kan høres lite ut, men betyr faktisk at motoren alene kan skape en fart på 6 km/t.

Flere el-sykler i trafikken krever ekstra fokus

Å bruke el-sykkel blir stadig mer populært, og fra 2014 til 2016 doblet salget av el-sykler seg i Norge. Når stadig flere benytter el-sykkel for å komme seg fra A til B, krever det litt ekstra av alle trafikanter. For å ønske el-sykkelen velkommen i trafikken på en best mulig måte, er det et par ting både el-syklistene, bilførere og andre trafikanter bør huske godt på. 

Flere el-sykler i trafikken krever ekstra fokus

Å bruke el-sykkel blir stadig mer populært, og fra 2014 til 2016 doblet salget av el-sykler seg i Norge. Når stadig flere benytter el-sykkel for å komme seg fra A til B, krever det litt ekstra av alle trafikanter. For å ønske el-sykkelen velkommen i trafikken på en best mulig måte, er det et par ting både el-syklistene, bilførere og andre trafikanter bør huske godt på. 

For deg på el-sykkel

Husk at du ofte vil ha betydelig raskere fart enn du kan oppnå med en vanlig sykkel. Dermed blir det ekstra viktig at du tilpasser farten inn mot eksempelvis steder med dårlig oversikt, kryss og lignende. Ro helt enkelt ned farten i enda større grad enn du ville ha gjort på en normal sykkel, og gled deg heller over den ekstra drivkraften når du er helt trygg og sikker på den ikke vil skape en ubehagelig situasjon for deg eller andre. 

I Norge har syklister – inkludert syklister med elektrisk drahjelp – mulighet til å skifte fra fortau til kjørebane. Dette gjør at du kan bli uforutsigbar for bilistene, og gjelder i enda større grad når du har ekstra fart som følge av hjelpemotoren på el-sykkelen. Gi derfor bilførerne en sjanse til å tilpasse seg ved å være tydelig i signalene du viser og å skifte rolig og kontrollert mellom veidelene.

For deg som møter el-syklister

Som bilfører vil du måtte tilpasse deg til stadig flere el-sykler på veiene. El-sykkelen vil for eksempel ha høyere fart i motbakke enn du er vant til fra vanlige sykler, og vil kunne komme mer brått på når du kjører. Det er samtidig viktig å tenke at el-sykkelen i hovedsak er som en vanlig sykkel, slik at du ikke overkompenserer valgene du tar i møte med hyppigere kontakt med el-sykler. 

Samtidig er det viktig å vite at el-sykkelens innpass i trafikken gjør at nye grupper trafikanter bruker sykkel som fremkomstmiddel. Dette gjør at erfaringsnivået med avstander, fart og lignende på sykkel kan være noe lavere enn for de som normalt bruker sykkelen jevnlig. 

Lover og regler på sykkel

En sykkel og elsykkel er definert som kjøretøy, derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene.

Les mer om lover og regler