Hvilken side av veien skal vi gå på?

Det er en grunnregel i veitrafikklovens §3 som gjelder for absolutt alle. Der står det: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 

Det er en grunnregel i veitrafikklovens §3 som gjelder for absolutt alle. Der står det: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 

Alle trafikanter må ta hensyn, uavhengig av om vi kjører bil, sykler eller går. I trafikken har du ingen rettigheter, bare plikter. Vi har et spesielt ansvar for å ta hensyn til barn, funksjonshemmede og eldre.   

Vi har ulike veityper i Norge, og her forklarer vi hvor du som går eller sykler skal plassere deg når du er ute på tur på en vei, en gang- og sykkelvei, et fortau eller en tursti.