Kort guide om bilstoler

Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.

De ulike bilstolene

Bilstoler deles hovedsakelig inn i tre grupper: babystol, småbarnstol og beltestol. Forenklet kan vi si at et barn vil trenge tre typer bilstoler i løpet av livet.

Det fins to regelverk for godkjent sikkerhetsutstyr: ECE R 44.04 og den nyeste ECE R 129 (i-Size).

R 44.04 bilstoler er delt inn i 4 vektklasser på stolene og det er påbudt med bakovervendt sikring til barnet er 9 kg.

R 129 (i-Size) bilstoler har generelt en høydegrense, men for spedbarns- og småbarnstolene er det også snakk om en vektgrense. Det er påbudt med bakovervendt sikring til barnet er 15 mnd. Bilstolene som monteres med isofix kan ha ulik vektgrense da totalen barn + bilstol ikke må overskride 33 kg. Det finnes beltemontert bilstol som er godkjent å bruke opp til 125 cm og 36 kg.

Godkjenningsmerket på bilstolen angir hvilken vekt og/eller høyde utstyret er godkjent for.

Babystol

 • Alder:  0 – 15 mnd
 • R 44 o4:  0 – 13 kg
 • R 129: ca. 40 – 75 cm
  maks vekt ca. 12 kg.

Dette er den første bilstolen barnet trenger og den monteres alltid bakovervendt. Velg en stol som passer i bilen og sett dere godt inn i hvordan den festes riktig. Feilmontering forekommer ofte. Babystolen har høyde og vektbegrensning, sjekk hva som gjelder for den aktuelle stolen. Babystolen bør byttes når barnet kan sitte selv og er stort nok for en småbarnsstol eller senest når barnets hode er i linje med setets høyeste punkt.

Småbarnstol

 • Alder: ca. 6 mnd – 5 år/6 år
 • R 44.04 : 9 – 18/25 kg
 • R 129:  høyde ca. 61 cm – 105 cm/125 cm.
  maks vekt ca. 18 kg/23 kg på bilstoler montert med ISOfix
  maks vekt 36 kg på bilstol montert med belte

Småbarnstolen er det andre bilsetet barnet trenger. Utvalget er stort og det skilles mellom stoler som festes med ISOfix eller med bilens bilbelter, begge deler er like sikkert ved riktig montering. Velg en småbarnstol som kan monteres bakovervendt og som passer til bilen. Bakovervendt småbarnstol bør brukes så lenge som mulig og minimum til barnet er 4 år. Barnet vil vokse mye i løpet av bruksperioden og det er viktig at bilstolen vokser med barnet. Noen vil være nødt til å bytte til større småbarnstol i løpet av bakovervendtperioden. Stolen er for liten når øverste del av barnets øre er på linje med setets høyeste punkt.

Beltestol

 • Alder: ca. 5 år og oppover
 • R 44 04:  15 – 36 kg
 • R 129: ca. 100 – 135/150 cm, vektgrense kan forekomme

En fremovervendt beltestol er den siste bilstolen barnet trenger. Det finnes beltestoler som er godkjent opp til 150 cm, noe som gjør at barnet lenge vil få hjelp med riktig belteføring og sittestilling. Feil bruk av belte kan føre til store skader ved en ulykke. Bilbelte skal ligge tett mot kroppen, hoftedelen av beltet skal gå over hoftene og skulderdelen bør gå over skulder, nært halsen.