Tips på veien

De fleste av oss ønsker å komme fra et sted til et annet på en tryggest og mest mulig effektiv måte. For å få dette til finnes det en del gode tips det er lurt å følge.

Norge er et landsstrakt og værutsatt land som byr på ulike utfordringer for oss bilister. Vi har varierte vintre og snøen kommer ofte like overraskende på oss hvert eneste år.

Vi elsker å reise, og bilen er et populært transportmiddel for folk flest. På lange bilturer er det veldig viktig å pakke riktig i bilen. Slurver du med dette kan det føre til fatale utfall.

Flere av oss kjører bil på ferie utlandet, enten vi da kjører egen eller leiebil. Selv om bilene som regel er like som her hjemme kan det være andre trafikkregler og ikke minst en annen trafikkultur i landet du ferier i.