Bilde av politi som gjør kontroll i en bil. Vi ser Politikvinne som ser på vognkortet til bilen.

Fart og politikontroller

Politikontroller er et effektivt tiltak for å få ned antallet ulykker som skyldes for høy fart.

Målet med politikontrollene er å bidra til at færre blir drept eller hardt skadde i trafikken. Nettopp den subjektive opplevelse av risikoen for å bli tatt er en av de viktigste enkeltfaktorene som hindrer trafikkovertredelser. Forskning fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at færre politikontroller fører til flere trafikkovertredelser og flere ulykker. Selv en liten nedgang i antall kontroller gjør oss mindre lovlydige i trafikken.

Ulike politikontroller

Politiet kontrollerer farten på norske veier på ulike vis, og dette er typene kontroller norske trafikanter må forholde seg til langs veien

Automatisk trafikk-kontroll, eller ATK, gjøres på to måter

  • Punkt ATK: Én enkel fartsboks som måler bilens fart når den kjører forbi 
  • Streknings ATK: a) Flere fartsbokser langs en strekning som måler gjennomsnittsfarten bilen har på strekningen eller b) Streknings ATK brukes ofte langs ulykkeutsatte strekninger, og har bidratt til å redusere ulykker.
  • Fartsmåling langs eller på veien: a) Stasjonære fartsmålinger langs veien med sivile eller uniformert politi eller b) Mobile fartsmålinger på veien med sivil eller uniformert politi.