Samarbeidspartnere

Å være samarbeidspartner for Trygg Trafikk gir merverdi for både bedriften, ansatte og samfunnet. Sammen jobber vi for at færre blir drept og skadd i trafikken.

Finansnæringen

Gjennom Finans Norge bidrar en rekke forsikringsselskaper med støtte til mange av Trygg Trafikks prosjekter. Til sammen utgjør dette et stort bidrag til våre aktiviteter og tiltak. I tillegg til økonomisk støtte bidrar selskapene med faglig kompetanse og nettverk som styrker Trygg Trafikks informasjons- og holdningsskapende arbeid.

Se samarbeidspartnere

Fylkeskommunen

I hvert fylke finnes det et trafikksikkerhetsutvalg (FTU) som bidrar til å finansiere en stor del av Trygg Trafikks lokale aktivitet. Dette er en forutsetning for vår organisasjonsmodell med en distriktsleder i hvert fylke. Vår representant samarbeider nært med fylkeskommunen om tiltak for å styrke både regional og lokal trafikksikkerhet.

Staten

Staten ved Samferdselsdepartementet er den største enkeltstående bidragsyteren til Trygg Trafikk. Den økonomiske støtten sikrer organisasjonens drift og gir oss mulighet til å styrke trafikksikkerhetsarbeidet, særlig overfor barn og ungdom. Statlige etater er samtidig blant våre nærmeste faglige samarbeidspartnere. Et eksempel på det er Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg som er utarbeidet av Statens vegvesen, Politiet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Trygg Trafikk.

Andre

Trygg Trafikk mottar både økonomisk og faglig støtte fra våre mange medlemmer. Dette er en rekke kommuner, landsomfattende organisasjoner, institusjoner, bedrifter og foreninger. Trygg Trafikk har fått oppgaven som bindeledd mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i arbeidet for trafikksikkerhet. Samarbeidet med våre medlemmer er viktig. Det gir oss både prosjekthjelp og er en nyttig kilde til kunnskap.