Om organisasjonen

Trygg Trafikk jobber for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun setter søkelyset på trafikksikkerhet.

Vi bidrar for å nå nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadd i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter. 

Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at feilhandlinger ikke fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet. 

Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er å informere alle trafikantgrupper om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr
– med et særlig ansvar for trafikkopplæring av barn og unge.

Organisasjonen skårer høyt når det gjelder omdømme (Kantar 2022) – og ble samme år sertifisert som en av Norges beste arbeidsplasser. Trygg Trafikk kom også best ut i en ny undersøkelse der folks tillit til norske virksomheter ble kartlagt (Nucleus 2023). 

Årsrapporter

Årsrapport Trygg Trafikk 2022
Årsrapport Trygg Trafikk 2021
Årsrapport Trygg Trafikk 2020
Årsrapport Trygg Trafikk 2019
[Last ned .pdf]
Trygg Trafikk Mener - 2016
[Last ned .pdf]

Trygg Trafikk - Strategi

Strategi 2022 - 2030
[Last ned .pdf]

Hjelp oss i jobben med å redde liv og forebygge skader i trafikken

Bli medlem

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikangrupper. Landsomfattende organisasjoner, insitusjoner, forening og lag, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner kan bli medlemmer i Trygg Trafikk.