Skolevei

Elever på 1.trinn har rett til skoleskyss om de bor lengre enn 2 km fra skolen. Elever fra 2.trinn og oppover har rett til skoleskyss om de bor lengre enn 4 km fra skolen. Trygg Trafikk anbefaler at barn som ikke har rett til skyss enten går eller sykler til skolen. Da får de en god start på dagen, og det blir mindre biltrafikk rundt skolen.