Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

*se Transportøkonomisk Institutts forskningsrapport

Kontaktpersoner

Harald Heieraas
Harald Heieraas Spesialrådgiver trafikksikker kommune
Unni Knutli
Unni Knutli Spesialrådgiver
Julie Kristine Valle
Julie Kristine Valle Spesialrådgiver