Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kontaktpersoner

Harald Heieraas
Harald Heieraas Fagsjef trafikksikker kommune
Unni Knutli
Unni Knutli Spesialrådgiver
Anders Havdal
Anders Havdal Spesialrådgiver