HR og HMS

Hensikten med å implementere retningslinjer som i utgangspunktet ivaretas av vegtrafikklovens bestemmelser, er å gjøre retningslinjene til et forhold mellom ansatt og arbeidsgiver, og ikke bare et forhold mellom ansatt og formelle kontrollmyndigheter.