Trafikksikker skole

Trafikksikker skole er et kvalitetsstempel som viser at skolen jobber godt og systematisk med trafikksikkerhet. Nedenfor er eksempler på årsplan og rutiner.