El-sparkesykkel og ulykker 

Vi vet at det er mange som skades når de kjører el-sparkesykkel. Men hva vet vi om ulykkene, når de skjer og hvilke skader som er mest vanlig?

10 ganger høyere risiko for å bli skadet på el-sparkesykkel 

Det er 10 ganger høyere risiko for å bli skadet i en ulykke med el-sparkesykkel enn vanlig sykkel, og risikoen er over tre ganger så høy om natten

Når skjer de fleste ulykker på el-sparkesykkel? 

De fleste ulykkene skjer om natten, og de fleste ulykker skjer med en person involvert.  

Det skjer spesielt mange ulykker i helgene, og nesten halvparten av de skadde på el-sparkesykkel, kjørte med promille.  

Hvilke skader er mest vanlig på el-sparkesykkel? 

Tall fra Oslo skadelegevakt viser at det er hodeskader og skader i arm som utgjør over 65 prosent av skadene. Av de alvorligste skadene er det flest skader i kne og legg etterfulgt av hodeskader. Det er unge menn som oftest blir skadet på el-sparkesykkelAv 286 skader der el-sparkesyklistene fikk hodeskader, var det kun 4 som brukte hjelm. 

Årsak til ulykker på el-sparkesykkel

El-sparkesykler tilhører det som på fagspråket kalles mikromobilitet – et begrep som også inkluderer kjøretøyer som elektriske rullebrett og ståhjulinger. Utfordringen disse kjøretøyene har til felles er:

  • Manglende kontroll hos mange førere. 
  • Mulighet for høy fart i omgivelser med mye mennesker og liten plass.
  • Utleiesystemet gjør at hvem som helst kan bruke dem helt uten erfaring. 
  • Dårlig dømmekraft hos de som tar i bruk el-sparkesykkelen.

Les rapporten som oppsummerer resultatene fra registreringen av alle skader som følge av ulykker på sykkel og el-sparkesykkel i Oslo i 2019/2020 her.