Gode eksempler for skolene

Trafikksikker skole er et kvalitetsstempel som viser at skolen jobber godt og systematisk med trafikksikkerhet. Nedenfor er eksempler på årsplan og rutiner.

EksempeldokumentLast ned fil
Årsplan Bjerkvik skoleLast ned
Årsplan Bindalseidet skoleLast ned
Årsplan Manndalen barneskoleLast ned
Foreldresamarbeid – Foreldremøte temaLast ned
Foreldresamarbeid – Trafikktema for samarbeidsmøterLast ned
Foreldresamarbeid – Folder til foreldreLast ned
Rutiner for turLast ned
Mal for trafikksikkerhetsarbeid i skolenLast ned
Trygg skolevei – sykkel (Manndalen skole)Last ned
Trygg skolevei – buss (Manndalen skole)Last ned