Gode eksempler HMS, reisepolicy og anbud

Hensikten med å implementere retningslinjer som i utgangspunktet ivaretas av vegtrafikklovens bestemmelser, er å gjøre retningslinjene til et forhold mellom ansatt og arbeidsgiver, og ikke bare et forhold mellom ansatt og formelle kontrollmyndigheter. 

EksempeldokumentLast ned fil
Reisepolicy Kvam heradLast ned
Reisepolicy Bodø kommuneLast ned
Reisepolicy Sortland kommuneLast ned
Kjøp av transporttjenester for Nome kommuneLast ned
Kjøp av transporttjenester for Bodø kommuneLast ned
Årshjul AMULast ned
Referat AMULast ned