Når kan barn sykle i trafikken?

Å få lov til å sykle alene i trafikken er en milepæl for barn. Men det er også forbundet med farer. Les mer om hvordan du forbereder barnet ditt på å sykle i trafikken.

Det er vanskelig å sette en fast aldersgrense for når barn kan sykle alene i trafikken. Du som forelder må du vurdere ditt barns modenhet, trafikkforståelse og hvordan han eller hun behersker syklingen.

Trygg Trafikk anbefaler likevel at barn bør være 10-12 år før de sykler alene på steder der det er biler og andre kjøretøy. Før barna er 10 -12 år og kan sykle alene, anbefaler vi at foreldre sykler mye sammen med egne barn, for eksempel til og fra skolen. Da får barna mye trafikkerfaring og får trent på sykkelferdigheter.

Husk at barn er barn

Barn tenker og reagerer annerledes. De er mer ufokuserte og de har ikke de voksnes evne til vurdering av risiko og avstand. Barn har også lettere for å fokusere på det de opplever som viktigst i øyeblikket, og de blir lett distrahert av forstyrrende elementer i trafikken.

Vær sykkellærer for barna

Skolen er pålagt å gi elevene sykkelopplæring. Men som forelder bør du selv også ta jobben som sykkellærer. Den beste måten å lære gode sykkelvaner er fra sine egne foreldre i øving og opplevelser sammen med. Barn som først sykler mye sammen med voksne blir tryggere på egen hånd og lærer gode sykkelvaner i trafikken.

Øvelseskjøring på sykkel

Vær med barnet ditt ut på de første sykkelturene i trafikken. Tenk at du øvelseskjører med barnet ditt – på sykkel! Da får barnet et trygt møte med trafikken og blir gradvis vant til å forholde seg til andre biler og syklister.

Gå trinnvis fram

  • Begynn opplæringen på bilfri områder.
  • Når barnet er trygg som syklist, utvider du til områder med enkel trafikk hvor dere begge er kjent fra før.
  • Neste skritt er å prøve seg i blandet trafikk.

Å prate med barnet om hvordan sykkelturen var og å komme med konstruktiv tilbakemelding, vil gjøre barnet til en bedre og mer bevisst syklist.

Gjør sykkelopplæringen til noe positivt – en lek – som dere gjør sammen.

Grunnkurs i sykkelopplæring: Å mestre selve syklingen

God sykkelopplæring gir barna bedre kontroll på sykkelen, og det styrker motorikk og balanse.

Å lære og sykle må skje på et bilfritt område, og det handler om mye mer enn å lære å holde balansen. Det beste er å merke opp en enkel treningsbane hvor dere kan trene på ren sykkelteknikk.

Sykle rett frem: Merk opp to linjer med ca. en halv meters mellomrom. La barnet sykle så sakte som mulig til det holder balansen mellom linjene. Dette er øving på balanse.

Bremse: Barnet skal lære å bremse uten å miste kontrollen over sykkelen. Tren på å bremse opp foran en linje ved å bruke begge bremsene og å bremse jevnt. Prøv med ulike hastigheter.

Balanse: Barnet skal sykle slalåm mellom klosser uten å berøre dem. Denne øvelsen er fin for å lære å svinge unna hindringer og for balansetrening.

Videregående kurs i sykkelopplæring: Ut i trafikken

Når barnet har kontroll på selve syklingen, må syklingen prøves ut i vanlig trafikk i et kjent miljø.

En voksen må sykle sammen med barnet. Begynn med å sykle foran og ta ansvar for syklingen. Etterhvert skal barnet selv få bestemme hva det skal gjøre.

Hva dere øver på er avhengig av trafikkmiljøet, men det bør være obligatorisk å snakke om:

  • Plassering i veibanen
  • Tegngiving og sykling i veikryss
  • Vikeplikt (med de varianter som finnes i nærmiljøet)
  • Skilt i nærmiljøet
  • Kryssing av vei
  • Å velge de tryggeste veiene å sykle