Trøndelag er best i klassen!

Nordmenn er flinke til å bruke refleks, men ikke flinke nok. Trygg Trafikks årlige reflekstelling i samarbeid med Ipsos viser at nesten 5 av 10 bruker refleks, men økningen har dessverre stagnert. Men det gledelige er at Trøndelag er best i klassen, og tellingene viser at det er 67 % som bruker refleks i vårt…

Tekst: Barbro Formo Hanssen

Vi ligger ganske langt over gjennomsnittet, så vi er fornøyde med det.  Men når under halvparten som er ute i mørket i Norge bruker refleks, så er det for dårlig. Folk må ta seg sammen, og bruke refleks, fortsetter Tiller Skjervø.  

På spørsmål om hva regionlederen mener er årsaken til denne positive trenden i Trøndelag svarer han, at mange aktører i fylket har jobbet godt og målrettet for å nå ut til flest mulig med budskapet om å bruke refleks. Kommuner i hele fylket legger til rette for et godt trafikkforebyggende arbeid. Skoler, barnehager, videregående skoler og studentorganisasjoner på NTNU og Nord Universitet har samarbeidet med Trygg Trafikk. Å møte hele befolkningen er nok en av suksesskriteriene.  

Trøndelag: 67 %
Troms og Finnmark: 58 % 
Innlandet: 58 % 
Nordland: 56 % 
Møre og Romsdal: 53 % 
Viken: 42 % 
Rogaland: 41 % 
Vestland: 41 % 
Vestfold og Telemark: 40 % 
Agder: 35 % 
Oslo: 35 % 
 

Norge som helhet: 48 %