Folk foran et telt fra Trygg Trafikk

Trygg Trafikk Vestland

Trygg Trafikk når ut til heile landa gjennom distriktskontora sine. I Vestland har me distriktskontor i Leikanger og i Bergen, men me er òg ein del på reise i fylket elles.

Dei som er tilsett ute i fylka har eit særskilt ansvar for å følgja opp trafikksikringsarbeidet regionalt med omsyn til Trygg Trafikk si rolle og nasjonale og regionale føringar. Det er eit tett og godt samarbeid med ein rekkje aktørar, der det er verd å nemna Vestland fylkeskommune spesielt.

Trygg Trafikk har også kurs for faggrupper, utviklar nettverk og gjennomfører vedtekne aktivitetar. Kjerneoppgåver for distriktskontora er godkjenningsordninga «Trafikksikker kommune», vidareutvikling av «Hjertesone»-konseptet, å påverka avgjersletakarar politisk og administrativt til å prioritera trafikktryggleik, bistå barnehagar og skular slik at born i fylket får ein trafikksikker oppvekst.

Me jobbar for å påverka trafikantar til å ta riktige val i trafikken.

Regionleiaren er også Trygg Trafikk sin mediekontakt i fylket.

Besøksadresse: Lars Hilles gate 22, 5020 Bergen
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse Leikanger: Askedalen 4, 6863 Leikanger

Knut Olav Røssland Nestås

Regonleder Vestland

Audun Heggestad

Spesialrådgiver Vestland

Kjell Magne Seim

Spesialrådgiver Vestland
To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Til skolene

Sykkeldyktig.no

Trafikkopplæring i kroppsøving – gratis digitalt læreverk for 4.-7.trinn som elevene kan jobbe med hjemmefra.

I 2020 jobbet over 25 000 elever på mellomtrinnet hjemmefra med det digitale læreverket om trafikk- og sykkelopplæring og tilegnet seg teorikunnskap før den praktiske øvingen tok til da skolene åpnet igjen.

Hvordan fungerer opplæringen på sykkeldyktig.no? (docx)

Barnastrafikklubb.no

Trafikkopplæring for 1.-4.trinn. Gratis digital læringsressurs som elevene kan jobbe med hjemmefra.

“Trym og Madikken – midt i trafikken” er en tv-serie med selvrettende øveoppgaver elevene kan løse hjemmefra, og samtaleoppgaver som egner seg både på skolen og i undervisning på nett.

Hvordan fungerer opplæringen? (docx)

Grafittihjerte i grønt på steinvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

Jente som står foran en rekke bilder. Hun står og prater med en annen jente, men har andre jevnaldrende gutter og jenter i bakgrunnen.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Logoen til Barnas trafikklubb der maskoten som ser ut som et trafikklys er i midten.

Barnas trafikklubb!

Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.