Trygg Trafikk Nordland

Trygg Trafikk Nordland arbeider for at alle i fylket skal kunne ferdes trygt i trafikken, og at flere skal ta gode valg.

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom distriktskontorene. Trygg Trafikk Nordland har to ansatte, regionleder Kari Vassbotn og medarbeider Marianne Schou Bakos. Vi jobber med trafikksikkerhetsarbeidet i Nordland etter Trygg Trafikks rolle og planverk, og handlingsplanen til Regional transportplan i Nordland.

Trygg Trafikk Nordland samarbeider nært med: skoler, barnehager, kommunene, Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen, Folkehelsealiansen og flere andre aktører.

Besøksadresse: Moloveien 16, Bodø
Postadresse: Trygg Trafikk Nordland, Fylkeshuset, 8048 Bodø

Kari Vassbotn

Regionleder Nordland

Marianne Schou Bakos

Spesialrådgiver Nordland
Jente som sitter bakovervendt i baksetet på en bil.

Kurs om sikring av barn i bil

Trygg Trafikk Nordland har i samarbeid med Nordland fylkeskommune og med støtte fra Samferdselsdepartementet laget et forenklet kurs om barn i bil til personer med norsk som andrespråk. Kurset er ment til bruk i norskopplæringen, og gir innføring i sikring av barn i bil, og hva som er det tryggeste for barnet.

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Jente som står foran en rekke bilder. Hun står og prater med en annen jente, men har andre jevnaldrende gutter og jenter i bakgrunnen.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Logoen til Barnas trafikklubb der maskoten som ser ut som et trafikklys er i midten.

Barnas trafikklubb!

Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.

Bilde av gutt på sykkel med sykkelhjelm. Han smiler og er tett på kameralinsen.

Sykkeldyktig

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig er et verktøy for alle lærere i grunnskolen. På sykkeldyktig finner du som lærer det du trenger for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen.

ÅRSRAPPORTER OG PLANERLENKERANDRE NYTTIGE LENKER
Årsrapport Trygg Trafikk Nordland 2023
Oppslagssider // Enkeltsider
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalgFølg oss på Facebook!
Årsrapport Trygg Trafikk Nordland 2022
Oppslagssider // Enkeltsider
Søk om midler til holdningsskapende arbeid, Nordland fylkeskommune
Regional plan for folkehelse – strategidelSøk om holdningsskapende midler
Regional plan for folkehelse – handlingsprogramSøk på midler til trafikksikkerhetsprosjekter
Regional Transportplan 2018-29 Handlingsprogram