Trygg Trafikk Nordland

Trygg Trafikk Nordland arbeider for at alle i fylket skal kunne ferdes trygt i trafikken, og at flere skal ta gode valg.Vi samarbeider nært med skoler, barnehager, kommunene, Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges trafikkskoleforbund, Mind-senteret, Folkehelsealliansen og flere andre aktører.

Kurs og samlinger i Nordland

Jente som sitter bakovervendt i baksetet på en bil.

Kurs om sikring av barn i bil

Trygg Trafikk Nordland har i samarbeid med Nordland fylkeskommune og med støtte fra Samferdselsdepartementet laget et forenklet kurs om barn i bil til personer med norsk som andrespråk. Kurset er ment til bruk i norskopplæringen, og gir innføring i sikring av barn i bil, og hva som er det tryggeste for barnet.


71 %
andel godkjente trafikksikre kommuner i nordland
99,99 %
andel med minst én refleks i skuffen hjemme

Søk midler til store og små trafikksikkerhetstiltak

Gang og sykkelvei
.

Tilskudd til forebyggende, holdningsskapende tiltak kan søkes av alle kommuner, lag, foreninger, skoler, skolenes foreldreutvalg, eldreråd, ungdomsråd og enkeltpersoner.

Kommuner med gyldig godkjennelse som «Trafikksikker kommune» i Nordland, kan også søke om midler til fysiske tiltak.

Nordland fylkeskommune logo

Nordlands regionale planer

Illustrasjon lenke til url

Andre nyttige lenker fra Trygg Trafikk Nordland

Logoen til Barnas trafikklubb der maskoten som ser ut som et trafikklys er i midten.

Barnas trafikklubb!

Barnehage og småskole

Bilde av gutt på sykkel med sykkelhjelm. Han smiler og er tett på kameralinsen.

Sykkel-dyktig

Skolebarn i 4. til 7. klasse

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

Ungdomskole og videregående


Om Trygg Trafikk Nordland

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom distriktskontorene. Trygg Trafikk Nordland har to ansatte, regionleder Kari Vassbotn og medarbeider Marianne Schou Bakos. Vi jobber med trafikksikkerhet i Nordland etter Trygg Trafikks rolle og planverk, og handlingsplanen til Regional transportplan i Nordland.

Besøksadresse: Moloveien 16, Bodø
Postadresse: Trygg Trafikk Nordland, Fylkeshuset, 8048 Bodø

Kari Vassbotn

Regionleder Nordland

Marianne Schou Bakos

Rådgiver Nordland