Trygg Trafikk Agder

Trygg Trafikk i Agder fylke jobber i tett samarbeid med fylkeskommunen for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken på veiene våre.

Formålet med virksomheten er å arbeide kunnskapsbasert og forebyggende for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Trygg Trafikk har særlig ansvar for opplæring, informasjon om trafikksikkerhet og politisk pådriverarbeid. Det er stor satsing på informasjon om sikring av barn i bil, refleks, sykkelopplæring og forebyggende arbeid med barn og unge.

Trygg Trafikk skal påvirke lokale beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet, bistå innbyggerne i fylket slik at alle får en mer trafikksikker hverdag, samt være pådrivere for at alle trafikanter tar gode valg i trafikken.

Vi jobber også for at alle kommuner i Agder skal godkjennes som trafikksikker kommune.

Vi har kontorsted i Arendal og dekker hele fylket. Vi har en regionleder, en spesialrådgiver og en fylkeskommunalt lønnet medarbeider som jobber hovedsakelig med sykkelopplæring på Myra sykkelgård.

Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

May-Lene Rasmussen Noddeland

Regionleder Agder

Elen Regine Lauvhjell

Spesialrådgiver Agder

Vinnerfilm i TS-ambassadørkonkurranse

Som et ledd i TS-ambassadørenes arbeid har det blitt gjennomført en konkurranse. Her kan du se filmen som vant:

TS-Ambassadør

Er du TS-ambassadør, eller ønsker du å være det? Her finner du alt du trenger å vite om TS-ambassadørene i Agder.

TS-ambassadørene er i gang!

Årets nye Trafikksikkerhetsambassadører (TS-ambassadører) for 2023-2024 er i gang, og klare for et skoleår med viktig og systematisk søkelys på trafikksikkerhet i den videregående skolen på Agder.

Til skolene

Sykkeldyktig.no

Trafikkopplæring i kroppsøving – gratis digitalt læreverk for 4.-7.trinn som elevene kan jobbe med hjemmefra.

I 2020 jobbet over 25 000 elever på mellomtrinnet hjemmefra med det digitale læreverket om trafikk- og sykkelopplæring og tilegnet seg teorikunnskap før den praktiske øvingen tok til da skolene åpnet igjen.

Hvordan fungerer opplæringen på sykkeldyktig.no? (docx)

Barnastrafikklubb.no

Trafikkopplæring for 1.-4.trinn. Gratis digital læringsressurs som elevene kan jobbe med hjemmefra.

“Trym og Madikken – midt i trafikken” er en tv-serie med selvrettende øveoppgaver elevene kan løse hjemmefra, og samtaleoppgaver som egner seg både på skolen og i undervisning på nett.

Hvordan fungerer opplæringen? (docx)

Grafittihjerte i grønt på steinvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Jente som står foran en rekke bilder. Hun står og prater med en annen jente, men har andre jevnaldrende gutter og jenter i bakgrunnen.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Logoen til Barnas trafikklubb der maskoten som ser ut som et trafikklys er i midten.

Barnas trafikklubb!

Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.