Bru i Tromsø på vei til Ishavskatedralen.

Trygg Trafikk Troms

Vi jobber for best mulig trafikksikkerhet for alle. Vår visjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

Trygg Trafikk Troms jobber etter Trygg Trafikks rolle og planverk og regionale føringer. Hovedinnsatsen er knyttet til politisk pådriverarbeid, trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Vi jobber for at alle kommuner skal godkjennes som Trafikksikker kommune.

Viktige samarbeidspartnere er Troms fylkeskommune, kommunene, Statens Vegvesen, skoler, barnehager og frivillige lag og foreninger.

Ta gjerne kontakt med oss!

Besøksadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Postadresse: Pb 6600, 9296 Tromsø

Helga Anette Melhus

Regionleder Troms

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Bilde av gutt på sykkel med sykkelhjelm. Han smiler og er tett på kameralinsen.

Sykkeldyktig

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig er et verktøy for alle lærere i grunnskolen. På sykkeldyktig finner du som lærer det du trenger for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen.

Jente som står foran en rekke bilder. Hun står og prater med en annen jente, men har andre jevnaldrende gutter og jenter i bakgrunnen.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Logoen til Barnas trafikklubb der maskoten som ser ut som et trafikklys er i midten.

Barnas trafikklubb!

Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.

Grafittihjerte i grønt på steinvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.