Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal.

Trygg Trafikk Møre og Romsdal

Trygg Trafikk Møre og Romsdal arbeider for at alle i fylket skal kunne ferdes trygt i trafikken, og at flere skal ta gode valg.

Trygg Trafikk når ut i hele landet gjennom distriktskontorene. I Møre og Romsdal har Trygg Trafikk to ansatte, regionleder Per Gjerde og prosjektmedarbeider Harald Torseth. Vi jobber med trafikksikkerhetsarbeidet i Møre og Romsdal etter Trygg Trafikks rolle og planverk og handlingsplanen til Regional transportplan i Møre og Romsdal.

Trygg Trafikk Møre og Romsdal samarbeider nært med: Møre og Romsdal fylkeskommune, samferdselsavdelingen, politiet, Utrykningspolitiet, skoler, barnehager, kommunene, Statens vegvesen og flere andre aktører.

Besøksadresse: Julsundvegen 9, Molde
Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde

Per Gjerde

Regionleder Møre og Romsdal

Harald Torseth

Rådgiver Møre og Romsdal

Samarbeid med Trygg trafikk for å halvere talet på drepne og hardt skadde

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke at årets budsjett på to mill. kr til haldningsskapande trafikktryggingsarbeid skal gå til samarbeidsprosjekt med Trygg trafikk.

Jente som står foran en rekke bilder. Hun står og prater med en annen jente, men har andre jevnaldrende gutter og jenter i bakgrunnen.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Logoen til Barnas trafikklubb der maskoten som ser ut som et trafikklys er i midten.

Barnas trafikklubb!

Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.

Bilde av gutt på sykkel med sykkelhjelm. Han smiler og er tett på kameralinsen.

Sykkeldyktig

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig er et verktøy for alle lærere i grunnskolen. På sykkeldyktig finner du som lærer det du trenger for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen.