Trygg Trafikk Østfold

Vårt mål i fylket er at folk skal ta klokere valg i trafikken, slik at antall ulykker fortsetter å gå ned.

Trygg Trafikks kjernevirksomhet er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Sammen med fylkeskommunen jobber vi nå aktivt for å få alle kommunene til å bli godkjent som trafikksikre kommuner. Den godkjenningen er kvalitetsstempelet på et godt trafikksikkerhets-arbeid i kommunen.

Trygg Trafikks arbeid er kunnskapsbasert og uten andre interesser enn å fremme trafikksikkerhet.

Besøksadresse: Vogts gate 17, Moss
Postadresse: Vogts gate 17, Moss

Bilde av en hekk til venstre og asfaltfortau til høyre.

Klipp hekken og la bilen stå hvis du kan!

Det er skolestart og tusenvis av skolebarn skal ut i trafikken. Særlig små barn blir lett usynlige bak store hekker og busker. Trafikkbildet kan være komplisert, særlig for barn. Barn har ikke de samme forutsetningene som voksne: De er impulsive, lar seg lett distrahere og har ikke evnen til å bedømme fart og avstand.

Råd, tips og regler kommer fra fra Viken fylkeskommune.

Superduo samlet trådene for en mer trafikksikker kommune

Flesberg kommune kan fra januar 2023 skilte med status som godkjent Trafikksikker kommune, bokstavelig talt. Kommunens etater har satt sine lovpålagte tiltak for best mulig trafikksikkerhet i system. Med en slik bevisstgjøring kan de 2 730 (30.09.22) innbyggerne nå ferdes tryggere lokalt. Og tilreisende, naturligvis.

Jente som står foran en rekke bilder. Hun står og prater med en annen jente, men har andre jevnaldrende gutter og jenter i bakgrunnen.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Russ i gruppe som går med russedrakt. Vi ser bare fra livet og ned.

Russ i Viken

Her vil dere få presentert viktige informasjonsfilmer fra både Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet slik at dere får en trygg og sikker russetid.