En stor gruppe mennesker som står i hjerteformasjon på en stor gressplen.

Trygg Trafikk Rogaland

Vi jobber for best mulig trafikksikkerhet for alle. Vår visjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

Trygg Trafikk Rogaland er styrt av organisasjonens strategiplan og handlingsplan, og vi arbeider ut fra mål og føringer i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Samarbeidet mellom Rogaland fylkeskommune og Trygg Trafikk Rogaland innebærer at Trygg Trafikk, på oppdrag fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU, utfører oppgaver administrativt og koordinerer og gjennomfører en rekke tiltak som er vedtatt i «Handlingsplan for trafikksikkerhet for Rogaland», i samarbeid med konsultative FTU medlemmer.

Trygg Trafikk har inngått samarbeidsavtale med Partnerskap for folkehelse i Rogaland. Vi samarbeider også med Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen om trafikksikkerhet ved de videregående skolene. Trygg Trafikk har også i oppgave å følge opp Trafikksikker fylkeskommune i Rogaland.

Trygg Trafikk Rogaland samarbeider godt med frivillighetssentralene i Rogaland. Frivilligsentralene er bindeledd mellom frivillige lag og foreninger i lokalsamfunnet og har et stort potensialt for å nå ut til ulike målgrupper med trafikksikkerhetsinformasjon, kampanjer og aktiviteter. Les mer om samarbeidet med Frivillighetssentralen.

Trygg Trafikk koordinere sykkelopplæringskurs for lærer, først og fremt for kommuner med byvekstavtaler, ved Sandens sykkel- og aktivitetsgård, med midler fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalg. Det fysiske anlegget eies og driftes av Sandnes kommune.

Alle lærere i alle kommuner kan i tillegg får opplæringskurs i å lage lokale gå- og sykkelløyper ved barnetrinnskoler. Skolen med lærer etabler et digitale kart /løyper med trafikale situasjoner i sammen med elevene først, så testere de løypen, for så å diskutere erfaringer med løypene. Løypene kan benyttes i kroppsøvingstimen eller på fritiden med foresatte/ FAU og venner.

Det er mål om at det skal utarbeides minst en gå- og sykkel løype i alle kommunen innen 2025.

Trafikksikker kommune godkjenningsordning, er et viktig innsatsområde i Rogaland. De fleste kommunene er i prosess mot en godkjenning, og flere er godkjent/ regodkjent. Se oversikt på Trafikksikker kommune.

Besøksadresse: Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Postadresse: Postboks 41 Sentrum, 4001 Stavanger

Elisabeth W. Haaland

Regionleder Rogaland

Francis Hess

Spesialrådgiver Rogaland

Gunn-Rita Dahle Flesjå

Rådgiver sykkelopplæring
To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Dronebilde av Sandnes sykkelgård i Rogaland

Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård

Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård eies og driftes av Sandnes kommune. Trygg Trafikk Rogaland er ansvarlig for faglig innhold og tilbyr lærerkurs på anlegget, samt vedlikehold av lagrede sykler som brukes i sykkelundervisningen.

Bilde av gutt på sykkel med sykkelhjelm. Han smiler og er tett på kameralinsen.

Sykkeldyktig

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig er et verktøy for alle lærere i grunnskolen. På sykkeldyktig finner du som lærer det du trenger for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen.

Jente som står foran en rekke bilder. Hun står og prater med en annen jente, men har andre jevnaldrende gutter og jenter i bakgrunnen.

Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Logoen til Barnas trafikklubb der maskoten som ser ut som et trafikklys er i midten.

Barnas trafikklubb!

Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.

Grafittihjerte i grønt på steinvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

Nyttige lenkerAnnet
Rogaland fylkestrafikksikkerhetsutvalgPolitiets tilstandsanalyse for trafikk 2024
Samferdselsstrategien for
Rogaland 2022-2033
Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2022
Partnerskap for folkehelse
Barnetråkk i Rogland