Trygg Trafikk Innlandet

Trygg Trafikk sin rolle i Innlandet fylke er å jobbe for at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken.

De fleste ulykker skjer pga. menneskelige feil, og gjennom det arbeidet som skjer i mange kommuner i fylket ser vi en positiv utvikling i trafikkulykke. Derfor har vi troen på at det arbeidet som i dag gjøres mellom flere aktører inne trafikksikkerhetsarbeidet har hatt en positiv effekt.

I mange barnehager og skoler har trafikksikkerhetsarbeidet en sentral rolle, mange kommuner har blitt godkjente og regodkjente som trafikksikker kommune, og flere kommuner er igang med dette arbeidet.

Trygg Trafikk skal være en aktiv pådriver i det forebyggende arbeidet, og oppfordre alle til å ta sitt ansvar for at ikke ulykker skjer. En ulykke er en ulykke for mye.

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet og derfor vil vi i 2020 rette søkelyset mot nettopp kommunene.

Prioriterte oppgaver i 2020:

  • Trafikksikker kommune og fylkeskommune
  • Sykkelopplæring i grunnskolen
  • Refleksjakten og økt refleksbruk
  • Sikring av barn i bil
  • Trafikkopplæring på høgskolen Innlandet
  • Trafikkopplæring på ungdomsskolene og i videregående skole

Vi har tro på at forebyggende arbeid har effekt, og ønsker å bidra i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet.

Besøksadresse: Torggata 3, 2317 Hamar
Postadresse: PB 4404 – Bedriftssenteret, 2325 Hamar

Besøksadresse Lillehammer: Kirkegt. 76, 2615 Lillehammer
Postadresse Lillehammer: Postboks 153, 2615 Lillehammer

Marianne Mittet Solbraa

Regionleder Innlandet

David Tofthagen

Spesialrådgiver Innlandet
To jenter som holder rundt hverandre. Vi ser dem bakfra og de står i blant andre ungdommer. Trolig ser de på en scene.

Veivalg – UNG

Veivalg er et undervisningsopplegg om trafikksikkerhet for 10. trinn. Målet er å få ned den kraftige økningen trafikkulykker som skjer etter ungdomsskolen.

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld! 

Grafittihjerte i grønt på steinvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.