Jente i førersete på en bil som tar på seg sikkerhetsbeltet.

Bli med på trafikksikkerhets-konkurranse!

Nå kan din skole vinne 15.000 kroner! Som ett av de obligatoriske tiltakene skal TS-ambassadørene gjennomføre en lokal TS-konkurransen for egne elever ved sin videregående skole.

Konkurransen går ut på å skape engasjement blant medelevene, og få inn så mange bidrag som mulig med tema trafikksikkerhet.

Dere setter sammen en jury, og kårer skolens vinnerbidrag. Det lurt å bruke av de overførte aktivitetsmidlene til premiering, for å engasjere elevene til å delta. Dere kan gjerne dele ut flere premier på deres skole. Deretter skal dere sende inn det beste bidraget til fylkesfinalen, og konkurrerer med de andre skolene i Agder.

Husk å sende inn kun ett bidrag fra hver skole. Det er viktig at bidraget dere velger holder seg innenfor konkurransereglene, og har et treffende og tydelig budskap om trafikksikkerhet til bruk på SoMe.

Premien til vinnerskolen er på hele kr. 15.000,-!* Bruk gjerne dette som et middel i markedsføringen av konkurransen, siden denne premien skal komme hele skolen og alle elevene til gode.

*Det er ønskelig at TS-ambassadørene sammen med elevrådet ved skolen blir enige om hvordan man best kan bruke pengene. Det er viktig at premien kommer hele skolen til gode, der elevene blir inkludert i et sosialt tiltak som favner alle. Hele skolen skal føle seg som vinnere.

Hvordan gjennomfører du konkurransen ved skolen din?

 • TS-ambassadørene skal informere og markedsføre godt, og skape bredt engasjement blant elevene på sin skole. Det er viktig å få inn så mange bidrag som mulig.
 • Lag gjerne digitale plakater (til skjermene i fellesområdet) for å informere om konkurransen, eller gå rundt i klassene eller få tid på fellesmøter for å fortell om konkurransen.
 • Husk å informer elevene om konkurransereglene.
 • Frist for innlevering av skolen vinnerbidrag er 1. mars 2024.
 • Sett en egen frist på deres skole for innlevering av medelevers bidrag i god tid før 1. mars, så dere får tid til å kåre en vinner.
 • Få gjerne rektor eller andre lærere/ansatte med i juryen til å vurdere bidragene og kåre skolens vinner (enkeltpersoner eller grupper).
 • TS-ambassadørene sender inn vinnerbidraget på Trygg Trafikks nettside.
 • Husk at dere/skolen har fått overført kr. 5000,- i aktivitetsmidler til TS-ambassadørene, som er lurt å bruke i markedsføringen og som premiering. Snakk med deres TS-kontakt om disponering av midlene.
 • Dere kan gjerne kåre flere vinnere ved deres skole, men det er bare ett bidrag som kan sendes inn til fylkesfinalen.

Kriterier

Bidragene må ha trafikksikkerhet som tema. Her har dere noen eksempler:

 • Refleks
 • Fart
 • Rus
 • Hjelm
 • El-sparkesykkel
 • Tørre å si i fra (ved uvettig kjøring)
 • Trimming av moped
 • Russ
 • Risikovilje

Alle bidrag vurderes, men viktig at det kan deles digitalt (MAX 35 MB):

 • Korte filmer/videoer/Tik Tok
 • Digitale plakater med et budskap
 • Memes
 • «Be smart, be like»-bilder (gjerne på norsk) eller lignende
 • Tegneserier

Konkurranseregler

 • Under utarbeidelsen av bidragene må trafikksikkerheten til alle involverte (elever og andre) ivaretas, dette gjelder spesielt ved innspilling av film/video.
 • Bidragene skal være med å spre et budskap, og kunnskap om viktigheten av trafikksikkerhet.
 • Elever må selv ta bildene/spille inn filmene. På grunn av opphavsrettigheter er det ikke lov å hente bilder/film/musikk fra nettet eller bruke bilder/film/musikk som andre har tatt/laget. Musikk som benyttes må være lisensfri/egenprodusert, jmf. åndsverksloven.
 • NB! Musikk på SoMe som f.eks. Tik Tok eies av mediet selv og kan brukes fritt.
 • Dersom det tas bilder av mennesker som kan gjenkjennes, må det foreligge tillatelse.
 • Bilder og filmer som sendes inn kan bli benyttet av Agder fylkeskommune og Trygg Trafikk (ref. *Personvernerklæringen).
 • Digitale opplastninger kan ikke overstige 35 MB.
 • Vinnerbidraget skal lastes opp på nettsiden innen fristen, og blir vurdert av en fagjury*.
 • Gjeldende retningslinjer må følges for å kunne delta i konkurransen.
 • Frist for å levere skolens bidrag til TS-konkurransen er fredag 1. mars 2024. Vinneren for hele Agder blir kåret påfølgende uke, og annonseres senest fredag 8. mars.

*Fagjuryen består av representanter fra Nullvisjonen Agder, Trafoen/18pluss og Trygg Trafikk, skal kåre det beste bidraget for alle skolene i Agder, vurdert etter gitte kriterier og regler.

Lykke til!

Ved spørsmål om TS-konkurransen, ta kontakt med Elen Regine Lauvhjell i Trygg Trafikk: lauvhjell@tryggtrafikk.no

For TS-ambassadører:
LEVER SKOLENS BIDRAG I SKJEMA UNDER (filen må være maks 35MB):

Frist 1. mars 2024

TS-ambassadørene i Agder er et prosjekt som eies av Agder fylkeskommune og driftes av Trygg Trafikk, i samarbeid med Nullvisjonen Agder og Trafoen/18pluss.