To personer med refleksvest som går på venstre side av veien i møte med en bil.

Obligatoriske tiltak

I løpet av skoleåret skal dere gjennomføre tre obligatoriske tiltak. Under finner du mer detaljert informasjon om refleksdag/refleksaksjon, aksjonen Rygg inn – Kjør ut og TS-konkurransen.

Refleksdag/refleksaksjon

Planlegge og gjennomføre en refleksdag ved deres skole.
Refleksdagen markeres 19. oktober 2023.

Det er valgfritt om dere vil knytte refleksdagen/refleksaksjonen til denne dagen, eller velge andre tidspunkt å markere refleksdagen på ved deres skole.

I år er Maud Angelica Behn vår offisielle refleksdesigner. Dere får utdelt reflekser i god tid før refleksdagen.

Tenk gjennom hvordan dere vil markere refleksdagen på deres skole, og hvordan de kan involvere flest mulig lokalt, både på og utenfor skolen. Hvilke TS-aktører er aktuelle å involvere- i denne kampanjen?

Les mer om refleks finnes.

Rygg inn – kjør ut

Planlegg og gjennomfør rygg inn-aksjon ved deres skole. Det kan med fordel gjøres i flere omganger og over tid. Gjør aksjonen kjent blant lærere og elever, og skap oppmerksomhet rundt temaet.

Dere får utlevert gule «parkeringslapper». Ta kontakt dersom dere trenger påfyll.

Tenk gjennom hvordan rygg inn-aksjonen kan nå ut bredest mulig. Kanskje dere kan utfordre andre skoler eller bedrifter i nærheten, og konkurrere om å være best å rygge inn og kjøre ut på parkeringsplassen.

Merk: Dere kan bruke skolens infotavler for å spre budskapet, og Trygg Trafikk sender ut en digital plakat som dere får ut på skjerm, etter avtale med TS-kontakt på deres skole.

TS-konkurranse

Informasjon og dato kommer som egen informasjon. Denne konkurransen skal gå samtidig på alle skoler, og gjennomføres i løpet av mars 2024.