Trafikksikkerhets-ambassadørene er i gang

Årets nye Trafikksikkerhetsambassadører (TS-ambassadører) for 2023-2024 er i gang, og klare for et skoleår med viktig og systematisk søkelys på trafikksikkerhet i den videregående skolen på Agder.

TS-ambassadørene er et fylkeskommunalt prosjekt som sikrer at arbeidet med trafikksikkerhet i den videregående opplæringen blir godt dekket i fylket. Dette skjer gjennom elevenes egen innsats ved sin skole, og med konseptet ung-til-ung-formidling.

For å bli inspirert til å komme i gang med jobben, samler vi alle de nye TS-ambassadørene til en lærerik dagssamling tidlig i skoleåret, med tett program for både ambassadører og kontaktpersoner. Her får de lære om hvordan de ulike trafikksikkerhetsaktørene jobber og kan trekkes inn i arbeidet ved den enkelte skole.

På samlingen fikk elevene høre om politiets oppgaver og forebyggende arbeid i skolen, Statens Vegvesens fokus på kjøretøykontroll og annen trafikal virksomhet i denne aldersgruppen. De fikk også delta på Nullvisjonen Agders opplegg med «veltepetter» og «bråbrems», og høre om tiltakene til Trafoen/18pluss, i tillegg til det Trygg Trafikk og Agder Fylkeskommune kan bidra med i løpet av skoleåret.

Vi er et sterkt lag som jobber for trafikksikkerhet i Agder, som sammen bidrar til å følge opp en sårbar målgruppe mellom 16 og 19 år i vår region. Dette er viktig arbeid. Nå er disse TS-ambassadørene godt rustet for et innholdsrikt skoleår, og i full gang med trafikksikkerhetsarbeidet ved sin skole.

Vi gleder oss til å følge med på alt det gode trafikksikkerhetsarbeidet ambassadørene skal jobbe med rundt forbi i fylket, og de er uniformert i sine grønne hettegensere når de er ute på oppdrag.