Dronebilde av Sandnes sykkelgård i Rogaland

Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård

Sandnes Sykkel- og aktivitetsgård eies og driftes av Sandnes kommune. Trygg Trafikk Rogaland er ansvarlig for faglig innhold og tilbyr lærerkurs på anlegget, samt vedlikehold av lagrede sykler som brukes i sykkelundervisningen.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland, FTU, bevilger årlig penger til lærerkurs, sykler og busstransport av elever til anlegget.

Fylkeskommunen har et mål om at flere skal bruke sykkel som fremkomstmiddel, spesielt i byvekstavtale kommunene. Fylkeskommunen ønsker å stimulere kommunene/ skolene til å gi elevene trafikkopplæring som en del av det å fremme trygg skolevei. Trygg Trafikk har i oppdrag å utvikle undervisningsopplegg for trafikkopplæring i skole og barnehage hvor sykkelopplæring er et innsatsområde ihht læreplan for 4.- 7. klasse.

Forberedelser før besøket

  • Alle lærere som skal besøke Sykkelgården med sine 5. klassinger, må først delta på et 4 timers fysisk lærerkurs ved gården. Etter kursopplæringen kan lærer bestille tid for bruk av sykkelanlegget.
  • Påmelding gjøres på nettstedet Aktiv kommune Her bookes dato, tid, antall personer og navn på skole. Maks antall 30 elever pr gruppe. Anlegget kan kun leies fra kl. 9-11 eller 11-13.
  • Ansvarlig lærer bestiller selv buss for klassen og inviterer med foreldre/foresatte til å bistå når klassen skal til sykkelgården. Antall voksne avhenger litt av hvor stor klassen er (anbefalt grupper på 2-5 elever pr. voksen).
  • Lærer må ha elevundervisning om postene i forkant før besøket til anlegget, slik at elever kjenner til innhold og oppgaver. Det er 7 poster med øvelser/ oppgaver på øvingsbanen. Lærer og foresatte finner teoretisk undervisning via Feide på sykkeldyktig.no. Trygg Trafikk anbefaler å gjennomføre teorikurset «God start» med elevene. Det er lagt til rette for både hjemmeundervisning og digital klasseromundervisning.
  • Vi anbefaler uansett alle lærere å benytte læringsportalen sykkeldyktig.no, et digitalt sykkelopplæringsverktøy for 4.- 7. klasse med forslag til hjemmearbeid og digital klasseromsundervisning. Ved å bruke nettsiden med dens filmer, får elevene oppmerksomhetstrening slik at en bli flinkere til å planlegge egen sykling, bruke oppmerksomheten og la dette gjenspeile seg i egen kjøreatferd.
  • Lærer avtaler med foreldre/ foresatte om å delta som gruppeledere under besøket og informerer om øvelsene/ oppgavene de skal ha ansvar for før besøket. Det anbefales en voksen per post.
  • Lærer må gå gjennom skolens HMS-rutiner for skoletur for å vite om sitt ansvar.
  • Opplegget på sykkelgården er tilpasset elever i 10-12 års alderen. Vi anbefaler maksimalt 30 elever pr. besøk, som igjen deles i grupper på ca. 2-5 elever pr. post. Det er gratis utlån av sykler til elevene og voksne ved besøk til anlegget. Lærer må informer alle, elever og foresatte, om å ta med egen sykkelhjelm, samt klær for å være ute.

All praktisk informasjon blir sendt ut automatisk etter at lærer har fullført kurs og meldt på klassen for besøk til sykkelgården.

Det anbefales at lærer etter besøket har refleksjon og etter dialog med elevene for å høre hvordan de kan bruke det de har lært videre når de sykler.

Gunn-Rita Dahle Flesjå

Rådgiver sykkelopplæring