Hjertesone-webinar i Viken

Er du opptatt av å være med på å skape tryggere skoleveier? Vil du lære mer om hvordan hjertesone kan bidra til at elevene kommer seg trygt til og fra skolen?

12. mars holdt vi et webinar om hjertesone for ansatte ved barneskoler, FAU og kommuner i Viken. Hadde du ikke mulighet til å delta? Fortvil ikke! Under finner du opptak fra webinaret, samt presentasjoner og rapporter som ble presentert.

Webinar om hjertesone

Presentasjoner fra webinaret

Presentasjon fra Hedda Muren Olsen i Norconsult.
Norconsult har evaluert hjertesone rundt Øren skole i Drammen.

Rapporter fra hjertesonearbeidet i Bergen

Evalueringsrapport av Hjertesone på Øren skole i Drammen

Rapporten fra evalueringen av Hjertesone på Øren skole i Drammen
Evalueringsrapport av Øren skole, gjennomført av Norconsult.

Det kom inn en del spørsmål og tips under webinaret:

Smitteverntiltakene skaper nye utfordringer

Smitteverntiltakene må følges. En klasse er jo en kohort når man er på gult nivå, så da kan man ha trafikkopplæring til fots og på sykkel med klassene. Uteaktiviteter er positivt i en smittesituasjon. 

Der elever vanligvis tar buss eller går sammen med andre elever, velger nå flere foreldre å kjøre barna til skolen for å begrense smitten. Dette gir mer biltrafikk rundt skolen. I slike tilfeller er det ekstra viktig at foreldre (FAU) og skoleledelse snakker om hvor elever bør settes av og hentes, det må også informeres godt om den økte trafikken. Noen skoler ser at flere foreldre kan følge egne barn til skolen til fots eller på sykkel, fordi flere har hjemmekontor og dermed en større fleksibilitet. 

Hvordan få kommunene med i Hjertesonearbeidet

Erfaringer viser at der foreldre og skole har kartlagt utfordringene og selv tar tak i disse med holdningsskapende arbeid (følgeordninger, lojalitet til bestemmelsene, informasjon osv) er det lettere å få med kommunene. Det er viktig å understreke at mye av hjertesonearbeidet kan gjennomføres og få gode resultater uten særlige økonomiske tilskudd. 

Der det er behov for fysiske tiltak for å gjøre trafikksituasjonen bedre, vil det oftest være nødvendig å få dette tiltaket inn i kommunens trafikksikkerhetsplan. De fleste kommuner rullerer tiltaksdelen av denne planen årlig og setter av midler i budsjettet til tiltakene, det er derfor viktig at tiltak kommer inn i denne planen. 

Hvordan finne ut hvem som er veieier

Hvis det er behov for å gjøre fysiske tiltak på en vei, er det viktig å vite hvem som er veieier. Hvis man går inn på Statens vegvesens sider: Vegkart (vegvesen.no) og søker på vegkart får en opp en side der man kan legge inn navnet på veien i søkefeltet. Zoom inn på den aktuelle veien og klikk på den, da vil det komme opp følgende forkortelser: KV= kommunal vei, FV= fylkesvei, RV=riksvei. 

Droppsoner

Droppsoner er steder der foreldre kan slippe av og hente barna, når de må kjøre til skolen. Det beste er at droppsonene er utenfor Hjertesonen slik at innenfor Hjertesonen er det så liten biltrafikk som mulig. 

Busslommer

Busslommer er beregnet for busser og det er sjelden noen god ide å benytte dem som droppsone. Det kan lett oppstå konfliktsituasjoner. Det anbefales å finne andre områder som droppsone. 

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om hjertesone!

Paal Gunnar Mathisen
Paal Gunnar Mathisen Spesialrådgiver Viken