Trafikkopplæring i skolen

Trafikksikkerhet for barn og ungdom er de voksnes ansvar. Skolene skal arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket. Her finner du læringsressurser til bruk i undervisningen for alle trinn.

Kontaktpersoner

Amad Nasir
Amad Nasir Spesialrådgiver opplæring
Tone  Helstad Glomsrud
Tone Helstad Glomsrud Spesialrådgiver opplæring
Lena Westrum
Lena Westrum Avdelingsleder opplæring barn og ungdom