Gode eksempler på hjertesoneskoler

Det er stadig flere skoler som lager en hjertesone for å gjøre skoleveien tryggere. Skolene har ulike trafikkutfordringer og tiltakene i hjertesonen er tilpasset disse. Her kan du lese om hvordan noen skoler jobber med hjertesone. Kanskje du får noen ideer til din egen skole?