Hyggen skole

Et godt samarbeid mellom FAU og skolen har vært viktig for hjertesonearbeidet på Hyggen.

Hvem tok initiativ til hjertesone?

  • FAU tok initiativ til å lage en hjertesone rundt skolen på generell oppfordring fra kommunen.

Hva var trafikkutfordringene rundt skolen?

  • På Hyggen skole er det en svært smal vei uten fortau fra hovedveien og opp til skolen som elever som tar buss må gå. I tillegg var det mye kjøring på samme vei for levering og henting av elever helt «til trappa».

Hvilke tiltak er satt i gang?

  •  Det er definert en hjertesone og utpekt anbefalte droppsoner.
  •  Info og kart er sendt ut som ranselspost og deles på FAU’s facebooksider.
  •  Det er satt opp beachflagg med hjertesone-budskap ved 2 gangfelt.
  •  Det er gjennomført «gå-til-skolen»-aksjoner 3-4 ganger årlig med vakt ved viktige fotgjengeroverganger.
  •  Foreldre har hatt opplæring med 7.-klasseelever som trafikkvakter
  •  Det er bestilt flagg og vester til skolepatruljen.

Hvem samarbeider om tiltakene?

  • FAU og skolen samarbeider om tiltakene.

Fakta om Hyggen skole:  skolen ligger i Asker kommune i Viken. Det er en barneskole med 1.-7.trinn. Skolen har ca. 150 elever.

Aktuelle lenker