Øren skole

En suksessfaktor for hjertesonen ved Øren skole er sterk og god lokal forankring.

Hvem tok initiativ til hjertesone?

  • Hjertesonen kom på plass etter initiativ fra FAU for å bedre trafikksikkerhetssituasjonen ved skolen.

Hva var trafikkutfordringene rundt skolen?

  • Øren skole er sentrumsnær og det er generelt mye trafikk i nærmiljøet. Det var i tillegg byggevirksomhet og veiarbeid nær skolen som førte til mye store biler på veiene. Utrygge trafikkforhold førte til mer foreldrekjøring og enda mer trafikk til skolen.

Hvilke tiltak er satt i gang?

  • «Rundell» og avleveringspunkt nær skolen skal fjernes permanent. Foreløpig er skiltet stengt og plantegningene er endret.
  • Utarbeiding av et gåbuss-program i amarbeid med firmaet Asplan Viak. Gåbussprogrammet består av en ruteplanlegger og påmelding til gåbussen.
  • Aksjoner og kampanjer for å få flere til å gå eller sykle og færre til å kjøre.
  • Sykkelkampanje gjennomført med støtte fra fylkeskommunen.
  • Hjertesoneskilting som Drammen kommune betaler.

Hvem samarbeider om tiltakene?

  • Kommunen, fylkeskommunen, Asplan Viak, FAU og skole samarbeider om tiltakene.

Fakta om Øren skole:  skolen ligger i Drammen kommune i Buskerud. Det er en barneskole med 1.-7.trinn. Skolen har ca. 560 elever.