Sandved skole

Initiativet fra FAU og god involvering av alle aktuelle parter har vært viktig for arbeidet med hjertesone ved Sandved skole.

Hvem tok initiativ til hjertesone?

  • Hjertesone var et innspill fra FAU for å bedre trafikksikkerheten ved skolen.

Hva var trafikkutfordringene rundt skolen?

  • Utfordringene ved Sandved skole var mye biltrafikk og litt høy fart både på bilister og syklister. Mange elever ble kjørt og skolens parkeringsplass er stor og uoversiktlig. Denne deles med barnehagen som ligger rett ved, noe som også fører til mer trafikk.

Hvilke tiltak er satt i gang?

  • Det ble etablert droppsone, malt «hjertesone» på bakken og satt opp skilt.
  • Holdningsskapende arbeid i møter og som vennlige påminnelser når noen glemmer at droppsonen ikke er foran skoleporten.
  • Foreldre og elever på 7.trinn er trafikkvakter (hjertesonevakter) ved droppsonen. Elever på 7.trinn kan søke om å bli vakter.
  • Elevrådet har arbeidet med sykkelparkering.
  • Hjertesone-kick-off med åpning av ordfører, utdeling av refleks til alle elever m.m.

Hvem samarbeider om tiltakene?

  • Skoleledelsen, FAU og elevråd samarbeider om tiltakene.

Fakta om Sandved skole: skolen ligger i Sandnes kommune i Rogaland. Det er en barneskole med 1.- 7.trinn. Skolen har ca. 620 elever.

Sandved skole - en skole med godt foreldreinitiativ