Trafikkopplæring for alle trinn

Trafikksikkerhet for barn og ungdom er de voksnes ansvar, og trafikkopplæring i skolen er en sentral og viktig oppgave. Trygg Trafikk har utviklet læringsressurser for trafikkopplæring på alle trinn forankret i læreplanene og kunnskap om trafikk.