#ErDuSikker?

Fra 2020 vil innhold fra #ErDuSikker? bli videreført i undervisningsopplegg vi har utarbeidet for videregående skole. Det betyr at #ErDuSikker? opphører som en konkurranse.

Vårt mål er at skolene fortsetter å bruke våre læringsressurser som en del av opplæringen. Derfor har vi tatt utgangspunkt i fagene på skolen som elevene skal få opplæring i og fylt det med innhold som er relatert til læreplanene i fagene. Innhold fra #ErDuSikker? kan både benyttes som undervisningsopplegg i fagene på ungdomsskolen og videregående skole. Ved at vi ikke arrangerer en konkurranse, men tilbyr et helhetlig opplegg for arbeid i fag og på tvers av fagene, håper vi at enda flere skoler vil ta i bruk læringsressursene.

Hvorfor bruke innhold fra #ErDuSikker?

Vi sier ofte at trafikk er et viktig, alvorlig og ikke minst engasjerende tema å jobbe med. Innholdet i #ErDuSikker? er aktuelt for elevene da de er trafikanter hver dag og trafikkulykker er fortsatt en stor helserisiko for ungdom. Effekten av #ErDuSikker? ble evaluert av transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2017. Evalueringen viser at elever som har gjort oppdrag fra #ErDuSikker? har fått økt kunnskap og sier ifra oftere enn elever som ikke har deltatt i #ErDuSikker?. TØI konkluderer med at et #ErDuSikker? har effekter på ungdoms trafikksikkerhet.

Nytteverdi for skolen ved å benytte innhold fra våre nettsider:

  • Innholdet i #ErDuSikker? og de andre læringsressursene våre oppfyller skolens forpliktelser i generell del (skolens verdigrunnlag og kommende Overordnet del fra skoleåret 2020-21).
  • Elevene får økt kunnskap om trafikk og trafikksikkerhet.
  • Tema er aktuelt for alle elever som er trafikanter hver dag.