Gode eksempler

Her er gode eksempler på tiltak for å oppfylle kravene til Trafikksikker bydel. De er på ingen måte en fasit, men er ment som hjelp og inspirasjon til bydelens arbeid.

Dokumentasjon Bydelsdirektør

Planverk for Bydel Østensjø

Trafikksikkerhetsutvalg

Kulturavdelingen

Bydelsoverlegen

Tilsyn med skoler
(Last ned .pdf)

Helsestasjonene