Gode eksempler

Her finner du gode eksempler hentet fra godkjente Trafikksikre Kommuner.

Eksemplene er på ingen måte fasit, men er ment som hjelp og inspirasjon til kommunens arbeid for å bli godkjent som Trafikksikker Kommune.