Regler for å bruke elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy

Dette gjelder elsparkesykkel (el-sparkesykkel), hoverboard, segway, airwheel, elektrisk skateboard, løperhjul – kjært barn har mange navn. Fra våren 2022 blir elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy klassifisert som liten elektrisk motorvogn. Det betyr at du har et større ansvar overfor fotgjengere når du ferdes i trafikken med disse kjøretøyene.

Regler som gjelder i dag
 • Kun én person er tillatt på kjøretøyet – fører risikerer kr 3 000 i bot.
 • Krav om hastighetssperre slik at 20 km/t er maks fart, uansett hvor du kjører (og ja, det gjelder også på privat eiendom).
 • Maks 6 km/t når du passerer andre på fortauet. Det vil si gangfart.
Noen viktige regler du må huske
 • Du har vikeplikt for biler og syklister fra høyre; du skal ikke være til hinder for dem. Når du må vike, vis dette ved å senke farten eller stanse. Dette gjelder ikke når noe annet er skiltet, for eksempel en forkjørsvei.
 • Du har vikeplikt for biler og andre kjøretøy i veibanen når du kjører små elektriske kjøretøy i fotgjengerfeltet. Det betyr at du må stoppe og vente til det er klart eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet.
 • Går du av og triller kjøretøyet over et fotgjengerfelt, skal bilene stoppe for deg.
 • Er det for mange på fortauet til at du kan passere, gå av og trill kjøretøyet eller kjør ut i veibanen.
 • Du må stoppe for rødt trafikklys når du kjører i veibanen.
 • Bryter du trafikkreglene, kan du bli bøtelagt med et forenklet forelegg. Er lovbruddet alvorlig, kan du bli anmeldt.
Regler som gjelder fra 15.juni 2022
 • 12 års aldersgrense
 • Påbudt med hjelm for barn under 15 år
 • 0,2 promillegrense
 • Omklassifisering til liten elektrisk motorvogn
 • Formildende regler for tap av førerrett» ved kjøring i ruspåvirket tilstand

I tillegg er det vedtatt krav til ansvarforsikring, som trer i kraft fra september for utleiebransjen og fra neste år for privateide el-sparkesykler.

Frem til de nye reglene trer i kraft vår/sommer 2022, er små elektriske kjøretøy definert som sykkel. For å lære mer om trafikkreglene for syklister kan du lese mer om det her: De viktigste sykkelreglene

 Å bruke elsparkesykkel eller andre små elektriske kjøretøy medfører høy risiko både for deg selv og andre. Vis hensyn – ta ingen sjanser!