Gode eksempler for bydelene

Her er gode eksempler på tiltak for å oppfylle kravene til Trafikksikker bydel. De er på ingen måte en fasit, men er ment som hjelp og inspirasjon til bydelens arbeid. 

Bydelsdirektør

EksempeldokumentLast ned fil
Dokumentasjon bydelsdirektørLast ned fil
Rapportering bydelsadministrasjonLast ned fil

Bydel Østensjø

EksempeldokumentLast ned fil
FolkehelseplanLast ned fil
TrafikkplanLast ned fil

Folkehelse

EksempeldokumentLast ned fil
TrafikksikkerhetsplanLast ned fil
HelseoversiktLast ned fil

Trafikksikkerhetsutvalg 

EksempeldokumentLast ned fil
MandatLast ned fil

Barnehage

EksempeldokumentLast ned fil
Informasjon til foresatteLast ned fil
Informasjon til personaletLast ned fil
Prosedyre for trafikksikker barnehageLast ned fil
Prosedyre for tur med barnLast ned fil
Sikkerhet på lekeplassen uteLast ned fil
Skade på barn i barnehageLast ned fil
Søknad om å bli trafikksikker barnehageLast ned fil

Skole

EksempeldokumentLast ned fil
Brev til skoleneLast ned fil
Mal for trafikksikker skoleLast ned fil

HMS og policy

EksempeldokumentLast ned fil
Utarbeidelse av reisepolicyLast ned fil

Kulturavdelingen

EksempeldokumentLast ned fil
Utarbeidelse av reisepolicyLast ned fil

Bydelsoverlegen

EksempeldokumentLast ned fil
ProsedyreLast ned fil
Tilsyn med skoler i henhold til forskriftLast ned fil

Helsestasjonene

EksempeldokumentLast ned fil
ProsedyreLast ned fil