20-21 september 2022 holdt Trygg Trafikk Møre og Romsdal trafikksikkerhetskonferanse i Molde. Tematikken var kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

For deg som deltok har vi lovet å legge presentasjonene tilgjengelig, og disse finner du her. Ta kontakt om du har spørsmål eller innspill til konferansen.

Ulykker i Møre og Romsdal Samferdselsavdelingen
Ole Jan Tønnesen- Fylkesvegsjef
Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid fra A til Å
Seniorrådgiver Harald Heieraas – Trygg Trafikk
TØI forskning - Resultater for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid
Seniorrådgiver Anders Havdal - Trygg Trafikk
Sykkylven Kommune – før og etter godkjenning som trafikksikker kommune
Hans Jakob Overå – Saksbehandler Monica Søvik Hjelmevold - Rådgiver skole
Fra kommunedelplan om trafikksikkerhet via godkjenning som trafikksikker kommune til mobilitetsstrategi
Else Marie Moltzau Stuenæs - Rådgiver overordnet plan, Stab strategi og utvikling Aurskog Høland kommune

UP – Hvordan jobber UP og politiet lokalt for å bedre trafikksikkerheten?
Steven Blindheim – Trafikk-koordinator Møre og Romsdal
Tilskuddsordninger 50/50 midler gjennom fylkeskommunen
Torunn Hopen - Overingeniør Hilde Smørholm - Rådgiver
Effekt av små fysiske tiltak – fartshumper, gang og sykkelveger, gatelys.
Dr. Philos Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt
Trafikktrygging og folkehelsearbeid- korleis heng det saman?
Folkehelsearbeid handlar om tilrettelegging for eit helsefremmande lokalsamfunn, at innbyggjarane kan leve gode friske og trygge liv
Ulykkesstatistikk i kommuner: hvem og hvor?
Seksjonsleder Helge Stabursvik, Statens vegvesen

Utrykningspolitiet
Anders Sjøtrø - UP leder Midt Norge
Per Gjerde
Per Gjerde Regionleder Møre og Romsdal