Sikker og trygg bruk av El-sparkesykkel

Vi blir flere som bruker el-sparkesykkel når vi skal reise fra ett sted til et annet, og tallene over skader på el-sparkesykkel går opp. Her finner du våre viktigste råd og anbefalinger for en trygg tur på el-sparkesykkel.

Høringssvar om el-sparkesykkel

Forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy
Vi viser til høringsbrev datert 8.12.2020 om ovennevnte. De senere års uregulerte inntog av el-sparkesykler har ført til betydelige trafikksikkerhetsutfordringer, spesielt i de store byene. Trygg Trafikk imøteser derfor en strengere regulering av dette kjøretøyet. Våre merknader til disse er disponert i tråd med høringsnotatet.

Aktuelt om el-sparkesykkel

Trafikk er det morsomste faget jeg underviser i
24. mai 2022

Trafikk er det morsomste faget jeg underviser i

Ida Laupsa Nilsen jobber ved Ottestad ungdomsskole i Stange kommune. Hun har undervist i valgfaget Trafikk siden 2017. Vi inviterte Ida til en prat for å høre om hennes erfaringer og hvordan elevene responderer på faget.
Les artikkel
Endelig strengere regler for elsparkesykkel
23. mai 2022

Endelig strengere regler for elsparkesykkel

I dag har de nye reglene for elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy blitt offentliggjort og disse trer i kraft 15.juni. Trygg Trafikk har helt fra starten av tatt til orde for regulering av disse kjøretøyene.
Les artikkel
Felles uttalelse til høring om forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy
28. mars 2022

Felles uttalelse til høring om forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy

De kommersielle elsparkesyklenes massive inntog i norske byer fra 2019 har ført til konflikt, utrygghet og uakseptable skadetall. Blindeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Pensjonistforbundet, Personskadeforbundet og Trygg Trafikk har lenge etterlyst strengere regulering av slike kjøretøy, eller «liten motor- vogn», som de fra våren 2022 er klassifisert som.
Les artikkel
Endelig kommer strengere regler for elsparkesykkel
25. januar 2022

Endelig kommer strengere regler for elsparkesykkel

Denne våren innføres promillegrense samt aldersgrense og hjelmpåbud for barn. – Veldig positiv at det endelig tas ordentlig grep for å få bruken av elsparkesykler inn i ansvarlige og trygge rammer, mener Trygg Trafikk.
Les artikkel
Ulovlige elsparkesykler og elsykler må forbys
08. oktober 2021

Ulovlige elsparkesykler og elsykler må forbys

Statens vegvesen vil se på regelverket knyttet til elsparkesykler og elsykler med ulovlig høy fart. – Markedsføring og salg av ulovlige og livsfarlige modeller må forbys, mener Trygg Trafikk.
Les artikkel
Tall fra Oslo skadelegevakt 2021: Nesten 1600 ulykker på el-sparkesykkel i Oslo på halvannet år
07. april 2021

Tall fra Oslo skadelegevakt 2021: Nesten 1600 ulykker på el-sparkesykkel i Oslo på halvannet år

El-sparkesyklene har siden 2019 inntatt gatene i mange norske byer – og har kommet for å bli. Tall fra Oslo skadelegevakt viser at det siden mars 2019 til august 2020 var 1594 ulykker med el-sparkesykler bare i Oslo.
Les artikkel
Ja til strengere regulering av småelektriske kjøretøy
11. februar 2021

Ja til strengere regulering av småelektriske kjøretøy

Høringen om hvordan el-sparksyklene skal reguleres er nå avsluttet. Blant forslagene Trygg Trafikk støtter er omklassifisering fra sykkel til motorvogn, 12 års aldersgrense, 0,2 promillegrense, hjelmpåbud og tydeligere regulering av bruk av fortau.
Les artikkel
Forslag til strengere regelverk for el-sparkesykler
09. desember 2020

Forslag til strengere regelverk for el-sparkesykler

Statens vegvesen har i dag overlevert sine forslag til endring i regelverk for el-sparkesykler. – Helt i tråd med det vi i Trygg Trafikk har ment siden el-sparkesyklene kom til Norge.
Les artikkel