Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør.

Trafikksikker oppvekst

Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og vaner etablerers tidlig vil det være letter å tenke trafikksikkerhet videre i livet.

Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister.

Trafikk i rammeplanen

Trafikk er nå integrert som en del av rammeplanen gjennom fagområdet nærmiljø og samfunn.

I rammeplanen står det «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

Det betyr at trafikksikkerhet blir en tydeligere del av barnehagehverdagen.

Kurs og aktiviteter

Invitasjon til nettverksmøte i Rogaland Quality Hotel Residence 3. september 2019 Invitasjon til nettverksmøte i Sogn og Fjordane Quality Sogndal 4. september 2019 Trafikksikkerhetsdag 10. trinn -Oppland Norsk Vegmuseum Hunderfossen 9. september - 22. november 2019 Invitasjon til nettverksmøte for Oppland og Hedmark Fylkeshuset Hamar 10. september 2019 Barn i trafikken – Orkanger Bårdshaug Herregård 10. september 2019 Invitasjon til nettverksmøte i Agder Dyreparken hotell 12. september 2019 Invitasjon til trafikkopplæring på sykkel i Oppland Otta trafikkstasjon, Otta 17. september 2019 Velkommen til samling valgfaget trafikk Quality Hotel Leangkollen 17. - 18. september 2019 Invitasjon til trafikkopplæring på sykkel i Oppland Statens vegvesen, Lillehammer 18. september 2019 Invitasjon til trafikkopplæring på sykkel i Oppland Quality Hotel Strand, Gjøvik 24. september 2019 Invitasjon til trafikkopplæring på sykkel i Oppland Sanner Hotell, Gran 25. september 2019 Invitasjon til nettverksmøte i Trøndelag Scandic Hell 25. september 2019 Barn i trafikken – Nord-Troms- Sørkjosen Reisafjord hotell 26. september 2019 Barn i trafikken – Oslo Litteraturhuset 9. oktober 2019 Barn i trafikken – Sundvolden Sundvolden Hotel 10. oktober 2019 Invitasjon til nettverksmøte i Møre og Romsdal Scandic Parken hotell, Ålesund 16. oktober 2019 Barn i trafikken – Telemark- Skien Fylkeshuset Telemark 24. oktober 2019 Barn i trafikken – Akershus- Ski Thon hotel Ski 24. oktober 2019 Barn i trafikken – Akershus – Asker Thon Hotel Vettre 29. oktober 2019 Barn i trafikken – Hedmark – Hamar Fylkeshuset Hamar 28. november 2019

Fant du ikke det du lette etter?

Det er viktig for oss å hjelpe dere så godt vi kan med trafikksikkerhet i barnehagen, så ta kontakt om det er noe du lurer på.

Kontaktpersoner

Ragnhild Meisfjord
Ragnhild Meisfjord Opplæringssjef