Troms og Finnmark

Vi jobber for best mulig trafikksikkerhet for alle. Vår visjon er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

Troms og Finnmark

Hovedkontor
Trygg Trafikk Troms og Finnmark, Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Postadresse
Pb 6600, 9296 Tromsø
Regionleder
Helga Anette Melhus
Telefon: 95 16 15 81
Avdeling Vadsø
Henry Karlsens plass 1, 9815 Vadsø

Trygg Trafikk Troms og Finnmark jobber etter Trygg Trafikks rolle og planverk og regionale føringer. Hovedinnsatsen er knyttet til politisk pådriverarbeid, trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

Vi jobber for at alle kommuner i Troms og Finnmark skal godkjennes som Trafikksikker kommune.

Viktige samarbeidspartnere er Troms og Finnmark fylkeskommune, kommunene, Statens Vegvesen, skoler, barnehager og frivillige lag og foreninger. Vi er konsultative medlemmer i Trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark fylke.

Ta gjerne kontakt med oss! Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø, og virker i hele fylket.

Kontakt regionskontoret i Troms og Finnmark

Helga Anette Melhus
Helga Anette Melhus Regionleder Troms og Finnmark
Espen T.  Karlsen
Espen T. Karlsen Regionleder Finnmark
Faktura og innbetaling

Trygg Trafikk aksepterer kun mottak av elektroniske faktura.

Fakturaadresse i EHF-format er den samme som vårt org.nr.: 970133410

Alternativt kan faktura sendes med Autoinvoice til e-post 970133410@autoinvoice.no

  • Faktura merkes med bestillers navn og avdeling
  • Faktura skal inneholde beskrivelse av vare/tjeneste
  • Faktura stiles til hovedkontoret for Trygg Trafikk i Oslo
  • Feil eller mangler vil medføre at faktura blir returnert

Bankkontonr.: 7044 0505 757

Dokumenter

Årsrapport Troms og Finnmark 2022
[Last ned .pdf]
Årsrapport Troms og Finnmark 2021
[Last ned .pdf]
Årsrapport Troms og Finnmark 2020
[Last ned .pdf]

Aktuelt fra Troms og Finnmark