Distriktfinaler på sykkel våren 2023

Denne våren inviterer Trygg Trafikk og NAF inn til distriktfinaler på sykkel for 45. gangen. I 45 år har skolene trofast stilt opp på dette arrangementet etter først å ha gjennomført sykkelopplæring ute på skolene.

Merk: I år inviterer vi 4. 5. og 6 trinn. All sykling foregår på lukket område.

Invitasjonen går kun til skolene i gamle Vestfold da Telemark har tradisjon for å tilby skolene opplegget «Alle barn sykler».

Invitasjon til å være med og mer informasjon blir sendt ut til skolene i uke 9 og vi ber om tilbakemelding for påmelding til distriktfinalene innen den 10. mai til regionleder i Trygg Trafikk Mette Magnussen magnussen@tryggtrafikk.no

 

Distriktfinaler våren 2023

Distrikt: Dato: Kl. Sted: Kontaktperson: e-post: Mobil:
Tønsberg og omegn 31.mai kl. 0930 Eik Idrettsanlegg
Jutulveien 13
3122 Tønsberg
Gaute Amundsen gautamu@online.no 924 58 411
Sandefjord og omegn 31.mai Kl. 0930 Haukerød skole
Raveien 220
3242 Sandefjord
Aslak Wahl aslak.wahl@sandefjordbredband.net 901 68 440
Nordre Vestfold 01.jun Kl. 0930 Håsken
Håskenveien 335
3158 Andebu
Harald Weseth nordrevestfold@lokal.naf.no 907 86 493
Larvik og omegn 01.jun Kl. 0930 Nanset Idrettsanlegg
Sportsveien 25
3269 Larvik
Knut Solheim Knut.solheim@vegvesen.no 908 68 716