2. september 2021 hadde vi et hjertesonewebinar i Vestfold og Telemark. Hele dette webinaret kan du se her. å dele erfaringer og kunnskap, gi inspirasjon og motivere skolene til å starte opp.

Hjertesone gir gode gevinster i form av bedre miljø, og bedre fysisk helse, og bidrar samtidig til at elevene blir tryggere langs skoleveg, enten til fots eller på sykkel. Hva kan skolens ledelse gjøre for å skape tryggere skoleveier, hva kan FAU og skolens elevråd bidra med for at flere barn skal sykle og gå trygt til skolen hver dag, og hvordan begrense biltrafikk til- og fra skolen?

Dette og mer ble dekket under webinaret som du kan se i sin helhet her. Velkommen til et innholdsrikt og inspirerende webinar!

.

Hjertesonewebinar