Eika

Eika forsikring har i flere år støttet Trygg Trafikks forebyggende arbeid i Innlandet fylke.

Vi samarbeidet i flere år for å øke trafikksikkerheten i en trafikkfarlig periode med noen nye og mange eldre russebiler, flere i bilen og feststemning og lite søvn blant ungdommene. I senere år har samarbeidet dreid seg mot sykkel og sykkelopplæring. Stadig er hengeren med en komplett sykkelløype i bruk blant skolene i Innlandet. I tillegg arrangerer Trygg Trafikk Innlandet og Eika en samhandlingskonferanse hvert år for frivillige lag og foreninger som jobber med trafikksikkerheten.

Prosjekter: Skole og sykkel, sykkeldyktig.