If Skadeforsikring

If Skadeforsikring støtter Trygg Trafikks informasjonstjeneste om riktig sikring av barn i bil

Fra 2010 har støtten gått til kampanjen «Tryggest bakovervendt», og andelen som sikrer barna bakovervendt har økt fra 20 til 64 prosent på ni år. Den skadereduserende effekten ved å være sikret bakovervendt er på 90-95 prosent, sammenlignet med å være usikret.

I perioden 2017 til og med 2019 har det vært fokusert på foreldrenes ansvar for sikring av barn i bil under temaet #voksenpoeng.

Planlagt kampanje for perioden 2020-2022 er «Alt var ikke bedre før», som gir et tilbakeblikk på sikring av barn i bil før i tiden.

Prosjekter: Sikring av barn i bil